logotype

Årsmötet

Tisdagen den 25 mars Årsmöte med val av ordförande, delar av styrelsen, godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning mm. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Till ordförande omvaldes Per Lindén. Följande ledamöter omvaldes på två år: Johnny Asp, Åke Sallnäs och Bengt Stjernlöf och som ny ledamot av styrelsen för två år valdes Peter Hertting .

Som suppleanter i styrelsenför ett år omvaldes Bernt Magnusson och Lennart Sjöholm och som ny suppleant i styrelsen valdes Yngve Andersson

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB