logotype

Tidigare gillen:

Gille 31 maj 2016

Gille 31 Maj 2016 kl 19.00 - OBS. Föranmälan senast 26 maj till Peter Hertting Mob.tel. 070 5300621

PUB afton tillsammans med Flottans Män och Polstjärnan.

Grillarna kommer att vara glödheta och lämplig förtäring på plats. Det blir spännande utmaningar i minst tre gernar.

Välkomna

Gille 26 april 2016

Gille 26 april kl. 19.00

Sjökort, Ann Ardebrant från Hydrocraphica pratar om sjökort och speciellt över Vänern.

Välkomna till en intressant kväll om det senaste inom publisering av sjökort.

Kom gärna lite tidigare och titta i vårt bibliotek

Årsmöte 2016-03-29

Årsmöte 2016-03-29 kl.19.00

Gillets årsmöte kommer att hållas den 29 mars i Gamla Hamnkaptenbostan.

Dagordning och andra handlingar inför årsmötet finns att läsa på hemsidan under "Info från Styrelsen" samt i Spantrutan nr 16-1 som distribuerats till samtliga medlemmar.

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen minst 21 dagar före mötet. Förslag om stadgeändring eller frågan om upplösande av VSG skall vara inlämnade till styrelsen minst 30 dagar före mötet.

Protokoll från mötet finns under "Info från Styrelsen"

Gille 23 februari 2016

Gille tisdagen 23 februari 2016

Wolf Clarke från NOHABS ångloksklubb berättade om ryssloken från Trollhättan som byggdes i början av 1920-talet och betalades med guld och hur de transporterades till Ryssland.

Det var en spännande skildring av ett stycke industrihistoria som kanske de flesta bara hört rykten om. Nu fick vi chansen att höra sanningen om hur detta gick till.

Historien börjar i St. Petersburg runt 1915 och vid den tiden var det många svenska företag som var etablerade där. Första världskriget pågick och Ryssland var involverat men det gick dåligt för ryssarna. Revolutionen kom 1917 och ett resultat blev att alla utländska företag nationaliserades. Kriget innebar att det mesta av infrastrukturen i landet var förstörd och man insåg att för att få landet på fötter så var det viktigt att få järnvägen i ordning. Förutom att rusta upp banor behövde man dessutom  ca 2500 lok och ca 5000 vagnar . Någon möjlighet att producera detta inom landet inom rimlig tid var inte möjligt och därför vände man sig till utlandet och speciellt Tyskland. Man hade också svårigheter att få igång handel med utlandet då man inte fick några krediter detta på grund av revolutionen och att inte landet var erkänt av de flesta nationer. Trots detta tar man 1919 ett beslut att försöka köpa lok och vagnar som man behöver och det är två män Leonard Krassim och Lumanozov (biträdande transportminister och vän till Lenin) som tar på sig att ordna detta. Var kan man handla lok? Man kan inte köpa från USA då man inte kan få några exportlicenser . Man vill köpa lok i Tyskland men där finns ingen möjlighet trots att alla tyska tillverkare är intresserade men som ett resultat av fredsfördraget efter 1:a världskriget går inte detta på grund av det stora krigsskadeståndet som tyskland måste betala till segrarmakterna.1920 är ryktet ute att ryssarna vill köpa lok och betala med guld. Att få till ett handelsavtal med russarna är omöjligt från Sveriges sida vid denna tid. Då dyker en man, Gunnar W Andersson, upp. Han kommer från Trollhättan och har haft ryska kontakter före revolutionen och han känner en av direktörerna på NOHAB. Genom denna kontakt får han så kontakt med en av ägarna till NOHAB, Anton Nykvist för att sondera möjligheten att få köpa NOHAB, och efter två veckors förhandlingar har Andersson löäfte om att få köpa NOHAB  och Nykvists aktier för att tillverka lok åt ryssarna. Priset är 7 millioner  +3 millioner kronor för inköp av material. Efter förhandlingar med ryssarna beställer dessa 1000 lok till priset av 230 000 kronor styck från verkstad men det är ryssarna som skall ansvara för transportera loken med tendrar till Ryssland. Varje lok väger ca 80 ton. De första 18 loken demonteras efter leverans och fraktas sedan med tåg över till Finland och till ryska gränsen där de monteras ihop igen.

För arr få ut betalningen  får man ge sig iväg til Reval för att hämta guldet. Det var 56 ton guld som skulle hämtas i Reval. Guldet transporterades till Sverige i två omgångar, den första med ångfartyget S/S ”Eskilstuna III”, som av Nohab köpts för ändamålet. I november 1920 var dir C H Lindhagen i Reva) i detta ärende. Andra sändningen skedde de första dagarna av 1921 med ångfartyget S/S ”Meteor”. Denna gång var vice verkställande direktören Antenor Nydqvist representant för Nohab i Reval. Alla dessa resor och transporter skedde i största hemlighet och bevakades av svenska polismän från Stockholm.

Ansvaret för transporterna av guldet från Reval till Stockholm hade Nordiska Handelsbanken vars representant tog emot de med dubbla sigill försedda lådorna i Stockholm. Lådorna fördes omedelbart till Riksbanken. Det guld som inte skulle deponeras där lades upp i bankens eget hus på Malmtorgsgatan 3 i Stockholm. Det skulle omedelbart vägas upp och dess värde beräknas. Om guldet levererades i tackor skulle dess finhet bestämmas.

Loken man bygger var av tysk design och då det tar tid att få igång produktionen av lok på NOHAB beställer företag 100 lok från tyskland med leverans till Ryssland. Under hösten 1920 betäller manytterligare 600 lok men då är det en Viktor Borg i Stockholm som fungerar som bulvan och såg till att dessa lok levererades direkt tilll Ryssland.

Nästa steg i att transportera färdiga lok från Trollhättan till Ryssland blir att loken transporteras till Landskrona där det fanns en kran som kunde lyfta 80 ton och med den lasta de fartyg som tog lok och tender till Ryssland. Transporten gick till Petrograd (nu St. Petersburg ).

År 1922 bygger NOHAB en egen kaj och en kran för att kunna lasta loken direkt från Trollhättan. Den såkallade Rysskajen och kranen finns fortfarande kvar och är numera K-märkt. Kranen byggdes på Götaverken i Göteborg. NOHAB var vid den tiden att också köpa in företag för att klara leveransen av loken och många underleverantörer behövdes.

Leveranserna av loken fördelades så att man levererade 50 lok 1921 och 250 lok 1922.När man kom till 1923 ville ryssarna annulera kontraktet till 500 lok. Detta berodde till stor del på att ryssarna tyckte att lokbeställningen tärde hårt på landets guldreserv och att man hade andra projekt som krävde pengarna.

Det hela slutade med att NOHAB fick 18 miljoner för att annulera kontraktet tll 500 lok och Andersson fick 4 miljoner direkt i fickan.

Vill ni läsa mera om detaljerna i affären hittar ni mera på nätet under http://w1.302.telia.com/~u30207596/loktillryssland.htm

Gille 26 januari 2016

Rolls Royce AB. Fartygspropulsion - historisk utveckling, nuläge och framtid.

Årets första gille hölls den 26 januari på temat propulsion. Patrik Kron, som är anställd vid Rolls Royce i Kristinehamn, berättade om detta ur historiska, nutida och framtida infallsvinklar.

 Rolls Royce har en värdsomspännande verksamhet inriktad på både civila och militära produkter till lands, i luften och till sjöss med ungefär 6 000 anställda. Man bedriver serviceverksamhet i hela världen. Som exempel på verksamhet med marin inriktning kan nämnas offshore i Norge och propellertillverkning i Sverige.  

1849 inleddes i Värmland en industriell verksamhet under olika namn i olika skeenden, som KMW och KAMEWA. Inledningsvis handlade det om tillverkning för järnvägen av bl a lok. Vid sekelskiftet började man tillverka turbiner. 1937 lanserades den ställbara KAMEVA-propellern. 1980 kom vattenjetstekniken. 1998 var det dags för Podsystemet.  1999 förvärvades tillverkningen av de olika propulsionssystemen i Kristinehamn av Rolls Royce. 2005 kom Promassystemet. Rolls Royce i Kristinehamn omsätter i dag ungefär 1 500 miljoner kronor per år med cirka 250 anställda. Bolagets laboratorium ligger i Höje öster om staden medan produktionen äger rum i Gustavsvik väster om staden, de gamla Albinverkstäderna. Man producerar ställbara propellrar både för civila fartyg och örlogsfartyg, bl a för två brittiska hangarfartyg under byggnad. Ställbara propellrar är lämpligast för fartyg med mycket manövrar som vid täta hamnanlöp. För en tanker i oceanfart med få manövrar är ofta fast propeller att föredra.  Vattenjetstekniken är avsedd för lättmanövrerade höghastighetsfartyg med farter över 30 knop. Exempel på sådana är svenska flottans kustkorvetter och Sjöräddningssällskapets räddningsbåtar. Podsystemet innebär att en elektrisk motor och en propeller är integrerade i en enhet som är vridbar 360 grader. Det används bl a för offshoreriggar och kryssningsfartyg.  Promassystemet bygger på en sammankoppling av roder och propeller och används på många olika typer av handelsfartyg.

Framtiden är svår att bedöma. Produktionen för offshore präglas av låg aktivitet, medan det är en viss uppgång på den handelsmarina sidan. Det märks t ex beträffande  snabba passagerarfartyg, detta beroende på de låga oljepriserna.

Gillet lockade drygt 25 medlemmar. Patrik Kron var en mycket god och pedagogisk berättare och auditoriet blev ovanligt engagerat.

Peter Hertting

Julgille 2015

Julgille 8 december kl. 19.00

Välkommen till årets julgille!

Så var det dags för ett julgille igen. Återigen behövdes föranmälan av den enkla anledningen att vi beställer maten utifrån. Det var 25 medlemmar som kom och tog för sig av det uppdukade jubordet i köket. Innan hade vi hunnit mingla med glögg och även tittat på en gammal film om Ahlmarks efter kriget då man seglade med de gamla gamla Ångfartygen och då det var fart och fläng i Karlstad hamn. En härlig film som fick många att minnas och även kanske sakna svunna tider. Vi fick också tillfälle att med en lite julchoklad tacka Agneta och Carina som med stöd av Bernt Magnusson.stått för maten under det gågna året.

Mätta och nöjda önskades God Jul innan vi vandrade hemåt i den gröna vinterkvällen.

Gille 24 november 2015

Gille 24 november - Martha afton

På detta gille kommer vi att visa en dansk filmklassiker bland skandinaviskt sjöfolk fån 1967. Den handlar om det gamla lastfartyget S/S "Martha"på fart i Medlehavet. I olka sjöfartssammanhang ser man filmen samtidigt som man äter en "Martha frukost" På danska heter frukost morgonmad medan frukost är lunch eller måltid i allmänhet. "Martha"seden sprider sig så smått till Sverige.

Det försökte vi oss också på denna gilles kväll. Peter med fru stod för danska smörrebröd. Vi hade angett att anmälan krävdes för att man garanterat skulle få ta del av dessa delikatesser men tyvärr hade några missat det med det löstes snabbt av de drabbade med hjälp av inköp av ”fast food” från staden. Vi var 30 medlemmar som såg filmen och det var många som skrattade igenkännande om livet ombord som det var förr i tiden. Det inspirerade till att vi kanske visa flera gamla filmer med liknande innehåll av irrfärder och upplevelser på de sju haven. Tack Peter med fru för arrangemanget.

Mer om S/S”Martha och dess förhistoria hittar ni i en separat artikel i Spantrutan 2016-1.

 

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB