logotype

Gille 26 januari 2016

Rolls Royce AB. Fartygspropulsion - historisk utveckling, nuläge och framtid.

Årets första gille hölls den 26 januari på temat propulsion. Patrik Kron, som är anställd vid Rolls Royce i Kristinehamn, berättade om detta ur historiska, nutida och framtida infallsvinklar.

 Rolls Royce har en värdsomspännande verksamhet inriktad på både civila och militära produkter till lands, i luften och till sjöss med ungefär 6 000 anställda. Man bedriver serviceverksamhet i hela världen. Som exempel på verksamhet med marin inriktning kan nämnas offshore i Norge och propellertillverkning i Sverige.  

1849 inleddes i Värmland en industriell verksamhet under olika namn i olika skeenden, som KMW och KAMEWA. Inledningsvis handlade det om tillverkning för järnvägen av bl a lok. Vid sekelskiftet började man tillverka turbiner. 1937 lanserades den ställbara KAMEVA-propellern. 1980 kom vattenjetstekniken. 1998 var det dags för Podsystemet.  1999 förvärvades tillverkningen av de olika propulsionssystemen i Kristinehamn av Rolls Royce. 2005 kom Promassystemet. Rolls Royce i Kristinehamn omsätter i dag ungefär 1 500 miljoner kronor per år med cirka 250 anställda. Bolagets laboratorium ligger i Höje öster om staden medan produktionen äger rum i Gustavsvik väster om staden, de gamla Albinverkstäderna. Man producerar ställbara propellrar både för civila fartyg och örlogsfartyg, bl a för två brittiska hangarfartyg under byggnad. Ställbara propellrar är lämpligast för fartyg med mycket manövrar som vid täta hamnanlöp. För en tanker i oceanfart med få manövrar är ofta fast propeller att föredra.  Vattenjetstekniken är avsedd för lättmanövrerade höghastighetsfartyg med farter över 30 knop. Exempel på sådana är svenska flottans kustkorvetter och Sjöräddningssällskapets räddningsbåtar. Podsystemet innebär att en elektrisk motor och en propeller är integrerade i en enhet som är vridbar 360 grader. Det används bl a för offshoreriggar och kryssningsfartyg.  Promassystemet bygger på en sammankoppling av roder och propeller och används på många olika typer av handelsfartyg.

Framtiden är svår att bedöma. Produktionen för offshore präglas av låg aktivitet, medan det är en viss uppgång på den handelsmarina sidan. Det märks t ex beträffande  snabba passagerarfartyg, detta beroende på de låga oljepriserna.

Gillet lockade drygt 25 medlemmar. Patrik Kron var en mycket god och pedagogisk berättare och auditoriet blev ovanligt engagerat.

Peter Hertting

Julgille 2015

Julgille 8 december kl. 19.00

Välkommen till årets julgille!

Så var det dags för ett julgille igen. Återigen behövdes föranmälan av den enkla anledningen att vi beställer maten utifrån. Det var 25 medlemmar som kom och tog för sig av det uppdukade jubordet i köket. Innan hade vi hunnit mingla med glögg och även tittat på en gammal film om Ahlmarks efter kriget då man seglade med de gamla gamla Ångfartygen och då det var fart och fläng i Karlstad hamn. En härlig film som fick många att minnas och även kanske sakna svunna tider. Vi fick också tillfälle att med en lite julchoklad tacka Agneta och Carina som med stöd av Bernt Magnusson.stått för maten under det gågna året.

Mätta och nöjda önskades God Jul innan vi vandrade hemåt i den gröna vinterkvällen.

Gille 24 november 2015

Gille 24 november - Martha afton

På detta gille kommer vi att visa en dansk filmklassiker bland skandinaviskt sjöfolk fån 1967. Den handlar om det gamla lastfartyget S/S "Martha"på fart i Medlehavet. I olka sjöfartssammanhang ser man filmen samtidigt som man äter en "Martha frukost" På danska heter frukost morgonmad medan frukost är lunch eller måltid i allmänhet. "Martha"seden sprider sig så smått till Sverige.

Det försökte vi oss också på denna gilles kväll. Peter med fru stod för danska smörrebröd. Vi hade angett att anmälan krävdes för att man garanterat skulle få ta del av dessa delikatesser men tyvärr hade några missat det med det löstes snabbt av de drabbade med hjälp av inköp av ”fast food” från staden. Vi var 30 medlemmar som såg filmen och det var många som skrattade igenkännande om livet ombord som det var förr i tiden. Det inspirerade till att vi kanske visa flera gamla filmer med liknande innehåll av irrfärder och upplevelser på de sju haven. Tack Peter med fru för arrangemanget.

Mer om S/S”Martha och dess förhistoria hittar ni i en separat artikel i Spantrutan 2016-1.

 

Gille 25 augusti 2015

Gille 25 augusti kl 19.00

Tisdagen den 25 augusti kör vi igång höstens program. Vi samlas runt grillen och umgås och har det trevligt. Utöver detta kan det bli en överraskning i form av ett lämpligt program som styrelsen funderar på över sommaren.

Väl mött!

Tyvärr var det bara 11 stycken medlemmar som mötte upp denna kväll. Kanske var den häftiga övergången från två veckor av härligt sommarväder till ösregn denna kväll som orsakade att inte flera ställde upp. Någon grill blev inte tänd utan maten tillagades inomhus av Sverker som visade sig vara en hejare på att steka fläskkarré. Efter att alla njutit av Sverkers kokkonst och kaffet serverat hade vi en disskussion om verksamheten i Gillet. Mer om detta senare.

Gille 26 Maj

Gille 26 Maj 2015 kl 19.00

PUB afton. Denna gång tillsammans med Flottans Män och Polstjärnan. Grillarna kommer att vara glödheta och lämplig förtäring på plats. Det blir spännande utmaningar i minst tre gernar: varpa, pilkastning och boule.

Det var detta vi lockade med och tillsammans med representanter från Flottans Män och Polstjärnan var vi några och tjugo som mötte upp denna sköna vårkväll. Grillarna var heta och snart spreds doften av grillat över trädgården och efter lagindelning blev det även tävlingar i pilkastning, varpa och en avslutande frågesport. Efter ganska avancerad matematik kunde orförande med assistans av vice ordförande fastställa att lag Hagapojkarna hade vunnit och vinst i form av böcker kunde överlämnas. Kvällen blev ganska sen då ett  gäng herrar hade stora disskutioner om bland annat livet till sjöss. Tack till alla som mötte upp! Jag ber att få önska er alla en riktigt skön sommar. /Per L

Gille 28 april 2015

19.00 Skärgårdsutveckling - Gunnar Hellerström, Skärgårdutvecklare i Karlstad Kommun berättar om vad som är på gång i skärgården utanför Karlstad. Bra att veta för alla som njuter av skärgården i norra Vänern.

Gunnar berättade att han som gammal seglare och entreprenör hade idéer om hur man kunde utveckla Vänerns norra skärgård men stötte på ett stort byråkratiskt motstånd vilket ledde till att han istället för att slåss mot denna byråkrati fick ett erbjudande att ingå på den sidan som och se om han där kunde komma fram med sina idéer. Han är nu sedan två år tillbaka kommunaltjänsteman som skärgårds och landsbyggdutvecklare inom Karlstad kommun.

Skärgården är en naturresurs som måste tas om hand på ett försiktigt sätt. Här samarbetar Karlstad och Hammarö kommun att nå detta. För att få ekonomi på olika projekt gäller det att få till en tillräckligt lång säsong. Man är sex kommuner runt Vänern  som sammarbetar om utvecklingen av norra skärgården Arvika, Grums Karlstad, Hammarö, Kristinehamn och Säffle. Andra sammarbetspartners är Länsstyrelsen och Visit Värmland med mål att få till en hållbar besöksnäring.

Vänern är EU:s största sjö men har dålig kulturell koppling till Värmland trots att man har 16 mil skärgårdskust och det vill man försöka ändra på.  För att lära av andra och utbyta erfarenheter deltar man i ett projekt som heter ”Tre skär”. Där ingår förutom Karlstad St. Anna och Luleå som också har skärgårdar man vill utveckla.  Vänern har stora förutsättningar att bli ett attraktivt besöksområde men då måste man hitta anknytningar till Vänern och det är svårt då samhällena inte är byggda mot Vänern. Varför jobbar man då med detta förutom att locka besökare till området? Målsättningen är att visa att vi har en attraktiv livsmiljö som gör att folk flyttar hit och att öka besksnäringen.

Det man vill framhålla och fokusera på är

  • Naturupplevelser
  • Kulturarv och identitet
  • Skärgårds entréer och leder
  • Turistbåts trafik
  • Turistboende
  • Äta gott med lokala råvaror
  • Gemensam skärgårdsorganisation
  • Samordnad drift och skötsel

Man har en gemensam strategi för arbetet och söker EU: medel för att kunna nå målen i denna..

Det blev en hel del frågor på detta och vi ser framtiden an med tillförsikt och önskar Gunnar lycka till.

Årsmötet 2015

Tisdagen den 31 mars 19.00

Årsmöte med val av ordförande, delar av styrelsen, godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning mm. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Till ordförande omvaldes Per Lindén. Sverker Lundgren omvaldes till ledamot i styrelsen för två år och som ny ledamot av styrelsen för två år valdes Kjell Landin.

Som suppleanter i styrelsen för ett år omvaldes Bernt Magnusson och Yngve Andersson. Endast två suppleanter valdes, detta med tanke på kommande stadgeändringar.

Som revisorer omvaldes Bengt Kjellber, Lennart Hallebäck samt och som suppleant Leif Johansson. Till valberedning för ett år valdes Lars-Erik Johnsson och Kenneth Magnusson.

Förslaget till reviderade stadgar godkändes. De reviderade stadgarna är publicerade på hemsidan under "Stadgar"

Medlemsavgiften för 2016 fastslogs till 250:- kr/år 

Underkategorier

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB