logotype

Årsmötet

Tisdagen den 25 mars Årsmöte med val av ordförande, delar av styrelsen, godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning mm. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Till ordförande omvaldes Per Lindén. Följande ledamöter omvaldes på två år: Johnny Asp, Åke Sallnäs och Bengt Stjernlöf och som ny ledamot av styrelsen för två år valdes Peter Hertting .

Som suppleanter i styrelsenför ett år omvaldes Bernt Magnusson och Lennart Sjöholm och som ny suppleant i styrelsen valdes Yngve Andersson

Kryssningstrafik på Vänern

Tisdagen den 25 feb 19:00 Lars Sandberg, Kryssningstrafik på Vänern. Gunnar Hellerström skärgårdsutveckling.

Lars presenterade en förstudie om förutsättningarna för kryssningstrafik på Vänern. Det är i segmentet med små kryssningsfartyg som man tittat på. 

Sveriges insats i vattnen utanför Somalias kust

Tisdagen den 28 jan 19:00 Per Åstrand berättade om Sveriges insats i vattnen utanför Somalias kust

Pär Åstrand har en bakgrund som officer i marinen. Efter studier till läkare är han nu överläkare på narkos- och intensivavdelningen på Torsby sjukhus. Uppväxt i Karlskrona har det varit en dröm att få göra en långresa med något av marinens långresefartyg. Nu fick han istället möjlighet att under ett par månader, som chefsläkare ombord på HMS Carlskrona, delta i försvarets tredje förband ME03 som ingick i EU-styrkan i Adenviken viket var både spännande och med många dramatiska inslag. Piratverksamheten i detta område är ett stort hot mot sjöfarten i området men har börjat avta sedan ett flertal insatser gjorts för att skydda fartygen mot att bli kapade. Förutom marina insatser har utrustning ombord för att hindra piraterna att komma ombord utvecklats men den kanske största effekten är att fartygen nu har beväpnade vakter ombord som kan besvara en beskjutning från pirater och därmed förhindra att de kommer ombord. Även om piratverksamheten avtagit i Adenviken kan man se att problemet istället ökar utanför den nigerianska kusten. Vi fick även höra lite om livet ombord och hur man utför uppdraget man fått från EU. Pär berättade också att han haft en hel del att göra med att bota sjömän och även opererat ombord med lyckat resultat. Tack Pär för en intressant och spännande kväll.

Julgille

Vårt tradtionella julgille tisdagen den 10 dec 19:00 .

Avnjöts i sedvanligt gemyt med mingel samt ett stort julbord därefter kaffe med Quiz. Rolf från Storfors svarade pricksäkert och tog hem förstapris. Mätta och belåtna återvände vi så småningom var och en till sitt.

H M S KARLSTAD

HMS Karlstad har varit i hamnen

KARLSTAD

Krigsfartyget HMS Karlstad lade till vid hamnen i Karlstad strax före två på fredagseftermiddagen.

Fartyget tillhör tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona

HMS Karlstad visades upp för allmänheten på lördag 11:00  -- 15:00

Nedan länk till försvarsmakten

http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/6-akutellt/uppvisningar-och-evenemang/pressinbjudan%20karlstad%20i%20karlstad%20131129.pdf

Nedan länk till wikipedia med info om fartyget.

http://sv.m.wikipedia.org/wiki/HMS_Karlstad_(K35)

 

Marin arkeologi

 

Tisdagen 26 nov 19:00  ett gille med fokus på marin arkeologi

Björn Wallbom ämtet var marin arkeologi

Läs mer om Marin arkeologi

Oljans väg genom Bosporen

Tisdagen drn 24 september 19:00 Ett gille med Kjell Landin Oljans väg genom Bosporen

Underkategorier

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB