logotype

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2016

Verksamhetsplan för 2016

Stadgar

Verksamheten vid Värmlands Sjöfartsgille regleras i första hand av Gillets stadgar.

Enligt stadgarna ska årsmötet för varje verksamhetsår fastställa en verksamhetsplan, där verksamheten preciseras för att uppnå gillets ändamål enligt § 2 i stadgarna.

Gillen

Under vintern och våren ska fem gillen hållas, varav ett är årsmötet den 29 mars. Program för de övriga är fastställda, den 26 januari Rolls Royce AB, fartygspropulsion – historisk utveckling, nuläge och framtid, Patrik Kroon berättar, 23 februari Ryssloken från NOHAB i Trollhättan Wolf Clark ångloksklubb berättar, den 26 april Sjökort, Ann Ardebrant från Hydrographica berättar om sjökort och speciellt sjökort över Vänern och den 31 maj Pubafton tillsammans med Flottans män och Polstjärnan. Under hösten ska fyra gillen hållas, varav decembergillet är ett julgille. Vissa möten kommer att vara öppna för allmänheten och då annonseras i Karlstad kommuns evenemangsdatabas.

Sjöfartsgillet 25 år

Det skall firas! När, var och hur är ett uppdrag för den kommande styrelsen som väljs vid årsmötet. Med redan inplanerade gillen ser det ut att vårt 25 års jubileum får läggas till hösten.

Måndagsträffar

Måndagsträffarna inleddes den 11 januari och de avslutas inför sommaren den 8 juni. Under hösten pågår de från och med den 7 september till och med den 14 december. De innefattar kaffe och marina skrönor men också arbete.

Spantrutan

Tidningen är planerad till fyra nummer under 2016, det första med manusstopp den 25 januari februari och distribution vecka 7, det andra med manusstopp den 25 april maj och distribution vecka 20, det tredje med manusstopp den 15 augusti och distribution vecka 40 samt det fjärde med manusstopp den 1 november och distribution vecka 47.

En redaktionskommitté skall under ansvarig redaktör se till att få fram artiklar och bilder.

Styrelsen ska under 2016 söka fler annonsörer till Spantrutan.

Tidningsutgivningen är inventerad och tidningarna ska bindas i en utsträckning som vår ekonomi tillåter

Biblioteket och antikvariatet

Biblioteket hålls öppet måndagar med måndagsträff klockan 10.00 – 12.00 samt en timme före varje gille för utlåning till medlemmar. Det innehåller ungefär 1200 titlar. Ny litteratur kommer att anskaffas efter beslut i styrelsen. I antikvariatet finns ungefär 200 titlar till försäljning. Inköp till antikvariatet kommer inte att ske. Gåvor tas dock emot.

Maritima rariteter

Det inköpsstopp som gällt 2015 fortsätter att gälla. Här får vi förlita oss på gåvor.

Dokumentation

Inventering och dokumentation av tavlor, bilder och andra inventarier i Gillets ägo bör slutföras under 2016.

 Målet för skanning av fotografier är att finna en form för publicering och att göra materialet sökbart.

Arkivgenomgången skall avslutas så att vi inte belastas ekonomiskt i onödan för arkiveringen i Föreningsarkivet i Karlstad

Krigsseglardagen

Den traditionella Krigsseglardagen genomförs söndagen den 4 september i domkyrkan. Program fastställs i samråd med företrädare för Karlstads domkyrkoförsamling.

Medlemmar

Gillet hade vid årsskiftet 2015 – 2016, 252 medlemmar. Styrelsens ambition är att hålla antalet medlemmar på samma nivå.

Under 2016 avser styrelsen att ytterligare utveckla möjligheterna att nå medlemmarna per e-post genom upprättande av en e-postlista. Förutsättningen är att medlemmarna meddelar sin e-post adress till Gillets e-post adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Hemsida/IT mm

Gillets hemsida, www.varmlandssjofartsgille.com ska hållas uppdaterad och vara ett komplement till Spantrutan när det gäller information till medlemmarna, hjälpa till att skapa kontakter och sprida kunskap om föreningen. Gästboken ska bevakas av sekreteraren så att förfrågningar kan besvaras på ett effektivt sätt. Gillets e-postadress är Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . En ny projektor är nödvändig och skall om ekonomin tillåter anskaffas och då tillsammans med de övriga föreningarna i huset.

Fastigheten

En gemensam städning av gemensamma lokaler i Hamnkaptensbostadens skall genomföras i samarbete med de övriga föreningarna i huset. Ansvaret för yttre områden ligger på Sjöfartsgillet. Vårstädning och gräsklippning under sommaren organiseras av Gillet

Trivselgruppen

Företrädare för Gillet, Polstjärnan och Flottans män ska samverka för gemensamma aktiviteter och för användandningen av fastigheten.

Samarbete med andra föreningar och institutioner

Vi skall fortsätta samarbetet med följande föreningar

-          Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm

-          Föreningen Länspumpen

-          Föreningen Klubb Maritim

-          Karlstad lever

Styrelsen

Antagen vid årsmötet 2016-03-29 

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB